רווחיות "לא טבעית" בתחום החבויות – ניתוח דוחות כספיים באלמנטר / מאת חגי שפירא

רווחיות "לא טבעית" בתחום החבויות – ניתוח דוחות כספיים באלמנטר / מאת חגי שפירא

למרות הרווח, הבעיות החיתומיות של חבות מעבידים וצד ג' רחוקות מפתרון. חציון ראשון 2021

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה