רכוש ואחרים: הרווחיות בעלייה למרות שחלקו של התחום ברווחיות האלמנטרי נשחק / מאת חגי שפירא

רכוש ואחרים: הרווחיות בעלייה למרות שחלקו של התחום ברווחיות האלמנטרי נשחק / מאת חגי שפירא

עיקרו של הגידול ברווח חיתומי (34.9 מיליון) ומקצתו משיפור משמעותי ברווחי השקעות (21.7 מיליון שקל) . ענף רכוש ואחרים - ינואר-יוני 2019

תחום רכוש ואחרים הוא השלישי בגודלו באלמנטרי, אך הוא היציב ביותר מבחינת השפעתו על הרווח לאורך זמן ביחס לתחומים האחרים העוברים עליות ומורדות מדי תקופה.
התחום מורכב בעיקר מפוליסות בתי עסק / אובדן רכוש, דירות (ומשכנתאות) והנדסי, המהווים ביחד כ-90% מהפעילות. קיימת פעילות נוספת (במסגרת אחרים) בסדר גודל של כ-10%, הכוללת פוליסות של מטענים העברה, ימי, תאונות אישיות (מתכונת אלמנטרית) ועוד.
תפוקת התחום בינואר-יוני 19 הגיעה ל- 2.84 מיליארד שקל (2.64 מיליארד בתקופה מקבילה) – גידול של 7.5%. התחום מהווה כ-22.3%  מתפוקת האלמנטרי (2.84 מיליארד שקל מתוך 12.71 מיליארד שקל).
התרומה לרווחיות צנועה (יחסית) בתקופה הנסקרת – רק 272.7 מתוך 2,327.5 מיליון שקל – כ-11.7% מרווחיות האלמנטרי וגידול של -35.2% (66 מיליון שקל) ביחס לאשתקד (רווח של 206.2 מיליון שקל). למרות הגידול ברווחיות ועקב הגידול של התחומים האחרים (חובה וחבויות) החלק של התחום ברווחיות האלמנטרי נשחק – אך יש לראות זאת כתופעה חד פעמית ומקרית.
עיקרו של הגידול ברווח חיתומי (34.9 מיליון) ומקצתו משיפור משמעותי ברווחי השקעות (21.7 מיליון שקל). התחום אינו עתיר השקעות, אך בשנה הנוכחית לרווחי ההשקעות השפעה גדולה יחסית על הגידול ברווח ובחלק מהחברות זה היווה גורם מרכזי בגידול ברווח.
התחום הציג גידול בפרמיה מעל שיעור הצמיחה וכן שיפור ברווחיות הנובע בעיקר מקיטון בנזקי חורף והצפות וכן שיפור בטיפול בנזקי מים בדירות ברוב החברות (אך לא בכולן).
בנוסף, חברות מסוימות דיווחו על שינוי עמדות ושיפור מול מבטחי המשנה תוך הגדלת תקבולי עמלות). בעיקרון, התחום עתיר ביטוח משנה ובשנה הנוכחית מבטחי המשנה קיבלו כ-65% מהפרמיה (1.86 מתוך 2.84 מיליארד שקל) ושילמו אחוז דומה מתשלומי התביעות ושינוי בתלויות (0.85 מתוך 1.21 מיליארד שקל).
ראוי לציין שחלק נכבד מהפרמיה קשור לכיסוי רעידת אדמה ולפיכך ההשתתפות של מבטחי המשנה בתביעות גדול מחלקן בפרמיה. בנוסף, מבטחי המשנה מעבירים עמלה לחברות בגין חוזי קווטה שייר.

הגדולה – הראל

הרווחית – הפניקס

החברה הגדולה בתחום היא הראל (תפוקה 529 מיליון שקל ורווח של 54 מיליון שקל (500 מיליון ורווח של 45 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 5.8 בתפוקה ו-20% ברווחיות (כ-9 מיליון שקל –מתוך זה כ-4 מיליון בגין השקעות). הראל היא הגדולה ביותר בתת תחום העסקי שגדול בתפוקתו מתת תחום הדירות (והמשכנתאות), אך היא מהגדולות גם בתת תחום הדירות (ביחד עם המשכנתאות). השיפור ברווח מתייחס בעיקר לתת תחום אובדן רכוש / בתי עסק ונובע מכך שב-2018 הייתה התפתחות שלילית במספר תביעות.

חברת כלל ביטוח (מקום 2) עם תפוקה של 440.2 ורווח של 15.1 מיליון שקל (397.5 מיליון שקל ורווח של 10.4 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 10.7% בתפוקה ו-44.7% ברווחיות (כ-4.7 מיליון שקל בלבד – תרומת השקעות כ-5.6 מיליון שקל). החברה מציגה גידול בפרמיה המלווה בשיפור ברווחיות, הנובע בעיקר משיפור ברווחי השקעות. החברה מדווחת על שיפור חיתומי בתת תחום דירות שקוזז בגין הרעה בתאונות אישיות תלמידים – התפתחות תביעות משנות חיתום ישנות מתקופה שהחברה הייתה פעילה בביטוח תאונות תלמידים  (בתקופה הנסקרת עיקר הפעילות בתת תחום תאונות אישיות מצוי באיילון).

הפניקס (מקום 3) עם תפוקה 434.2 מיליון שקל ורווח של 74.1 מיליון שקל המציב אותה במקום הראשון ברווחיות התחום, למרות המרחק הגדול בתפוקה לעומת הראל (366.5 מיליון שקל ורווח של 43.7 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 18.5% בתפוקה ו69.6% ברווחיות (30.4 מיליון – גידול משמעותי ביותר שתרומת ההשקעות כ-7.7 מיליון שקל). החברה מדווחת על שיפור בתוצאות החיתומיות של העסקים והדירות, בנוסף לשיפור ברווחי השקעות.
מגדל (מקום 4) עם תפוקה של 350.8 מיליון שקל ורווח של 34.7 מיליון שקל (330.1 ורווח של 22.7 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 6.3% בתפוקה ו-53.1% ברווחיות (כ-12 מיליון שקל – מתוך זה השפעת השקעות כ-5.5 מיליון שקל). מגדל היא החברה היחידה שדיווחה על השפעה שלילית של נזקי השריפה ברבעון השני, אך במצרף שני הרבעונים חל שיפור ביחס לאשתקד, אשר נבע משיפור בניסיון התביעות לרבות שנות נזק קודמות.

מנורה מבטחים החזקות (מקום 5) סוגרת את טבלת הגדולות עם תפוקה של 291.9 מיליון שקל ורווח של 25.3 מיליון שקל (291.5 ורווח של 25.8 מיליון שקל אשתקד) – תוצאות כמעט זהות (גידול של 0.1% בתפוקה וירידה של 1.8% ברווחיות). החברה מדווחת על הרעה בתוצאות חיתומיות בסדר גודל של 12 מיליון שקל, שקוזזו באופן מלא מגידול בהכנסה מהשקעות (2 מיליון שקל) ושיפור עמדות מול מבטחי המשנה (10 מיליון שקל – גידול בהכנסה מעמלות). ברבעון השני חלה הרעה לעומת אשתקד. חלקה של שומרה בתפוקה 52.3 מיליון שקל (17.9%) ותרומתה לרווחיות 7.5 מיליון שקל (29.6%).

חלקן של חמש הגדולות בתפוקה 2.04 מיליארד המהווים 71.8% מתפוקת החברות וחלקן ברווחיות התחום כ-74.5%.

איילון (מקום 6) – עם תפוקה של 229.6 מיליון שקל ורווח של 14.6.(231.1 ורווח של 3.3 מיליון שקל אשתקד) – ירידה של 0.7% בתפוקה וגידול ברווחיות של פי 4.4 ברווחיות (342% – כ-11.3 מיליון שקל. מתוך זה רק 1.9 מיליון שקל בגין השקעות).
החברה מדווחת על שיפור הנובע בגין נזקי צנרת בדירות ונזקי טבע לעומת אשתקד, והחמרה בתוצאות  אובדן רכוש בגין שנים קודמות (בעיקר עקב התפתחות חיובית שהייתה אשתקד ושלא חזרה השנה). באשר לשנת הנזק הנוכחית קיימת ירידה בכמות תביעות גדולות ביחס לאשתקד ולפיכך תוצאות השנה השוטפת טובות מזו של אשתקד.
החברות הגדולות ואיילון מהוות 80.1% מתפוקת התחום ולפיכך עיקר התחרות בתחום זה היא בין 6 הגדולות (כל 8 החברות האחרות מייצרות פחות מ-20%).

הכשרה (מקום 7) מנסה להגדיל נתח שוק ולהיכנס לתת תחום העסקי אך היא (עדיין) רחוקה משש הגדולות. תפוקתה 141.2 מיליון שקל ורווחיותה כ-10.4 מיליון שקל (134.1 ורווח של 19.4 מיליון אשתקד) – גידול של 5.3% בתפוקה המלווה בירידה ברווחיות של 46.1% (כ-9 מיליון שקל). הירידה ברווחיות השנה נובעת מתת תחום דירות, שבו חלה הרעה חיתומית וכן הרעה בקבלנים ותאונות אישיות. רווחי השקעה משום מה לא גדלו השנה בתחום זה.

ביטוח חקלאי (מקום 8) – עם תפוקה של 109.8 מיליון שקל ורווח של 13 מיליון שקל (110 ורווח 8 מיליון שקל אשתקד) – תוצאה דומה לאשתקד (קיטון 0.6%) בתפוקה וגידול של 61% ברווחיות (כ-5 מיליון שקל). עיקר פעילותה של החברה עסקי וקשור בתעשייה הקיבוצית. למרות הדיווח על  אובדן תפוקה בגין הפרשי עיתוי בשל חידוש פוליסות וירידה של מספר לקוחות העסקיים, התפוקה נשארה זהה לאשתקד. הגידול ברווח נובע מירידה בשער הדולר שהקטינו הוצאות מימון, שיפור חיתומי וכן משיפור עמדות מול מבטחי משנה (גידול בעמלות הנובע מתוצאות משופרות ב-2018). השיפור ברווחי השקעה אינו משמעותי (כ-0.67 מיליון שקל).

ביטוח ישיר (מקום 9) – עם תפוקה של 112.5 מיליון שקל ורווח של 10.7 מיליון שקל (99.3 ורווח 16.6 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 13.3% בתפוקה המלווה בירידה של 35.4% ברווחיות (ירידה של כ-5.9 מיליון שקל, ולאחר השפעת השקעות כ-7 מיליון חיתומי). עיקר הפעילות של החברה בתת תחום הדירות. הירידה ברווחיות מוסברת מהשפעת הגידול בנזקי מים בדירה, כולל התפתחות לרעה בגין שנים קודמות. בנוסף החברה מציינת את פגעי מזג האוויר החריגים שהשפיעו הן השנה והן בשנה החולפת. החברה, שהייתה הרווחית ביותר בדירות, עדיין נלחמת בשינוי הרגולטורי הקשור לרפורמת נזקי המים ואף הכניסה מבטחי משנה בקווטה שייר על מנת לסייע לה בכך.

AIG (מקום 10) עם תפוקה של 91.5 מיליון שקל ורווח של 14 מיליון שקל (83.5 ורווח של 2.8 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 9.5% בתפוקה וגידול של כמעט פי 5 ברווחיות (11.2 מיליון שקל).
החברה גדלה הן בדירות (עיקר הפעילות בתחום) והן בעסקים, ובנוסף לגידול ברווחי השקעות (כ-3.6 מיליון שקל) החברה שיפרה רווחי החיתום של הדירות ב-6.8 מיליון שקל. גם בתת תחום העסקי קיים שיפור חיתומי.

חברת שירביט (מקום 11) עם תפוקה של 61.5 מיליון שקל ורווח של 6.9 מיליון שקל (60.6 ורווח של 5.7 מיליון שקל) – גידול קטן בתפוקה (1.4%) המלווה בגידול של 1.2 מיליון שקל ברווחיות (כ-21.1%).
החברה פעילה בדירות, הנדסי וכן בנסיעות לחו"ל. עיקר הגידול בהנדסי ודירות. קיים שיפור חיתומי ביחס לאשתקד. תחום זה אינו הגדול בחברה, אך תרומתו לרווחיות החברה משמעותי.

חברת שלמה (מקום 12) – עם תפוקה של 47.5 והפסד של 0.5 מיליון שקל (37.5 ורווח של 2.4 מיליון שקל אשתקד) – גידול בתפוקה של 26.5% וירידה ברווחיות של כ-2.9 מיליון שקל.
לחברה יש החלטה אסטרטגית לפעול חזק בתחומים נוספים (שאינם רכב) ולפיכך, בנוסף לדירות קיימת פעילות בתאונות אישיות ולאחרונה גם בתת תחום העסקי, אך הדירות מהוות את הרוב.
למרות זאת, הירידה ברווחיות בחציון והמעבר להפסד נובעת דווקא מתת תחום תאונות אישיות עקב גידול בכמות ביטולים וכן מהפסדים בבתי עסק.

החברות החדשות (ליברה ווישור) עדיין לא פעילות בתחום זה בשלב זה ותפוקתן ורווחיותן לפיכך אינה משמעותית. קיימת הבטחה שלהן להפתיע את השוק ולהביא לקיטון משמעותי בתעריפים, אך שתי החברות עדיין לא החלו בפעילות אמיתית בביטוחי הדירות והן עדיין ממוקדות בביטוחי הרכב.

סיכום

תחום רכוש ואחרים מהווה קצת יותר מ-22% מתפוקת האלמנטרי ובדרך כלל תרומתו לרווחיות גדולה מחלקו בפרמיה. ברבעון הנוכחי ועקב החלטות רגולטוריות שהשפיעו על תחומים אחרים נוצר עיוות והתחום תרם לרווחיות האלמנטרי רק 11.7% מהרווח, חרף העובדה שרווחיותו הייתה בקו עלייה מול אשתקד.
תפוקת התחום והרווחיות מחולקת בעיקר בין ביטוחי עסקים / אובדן רכוש ודירות ובמידה קטנה יותר ההנדסי. חלקם של תתי תחומים אחרים משפיעה פחות על התפוקה והרווחיות.
בעוד שהתחום העסקי (כולל ההנדסי) כולל בעיקר את שש החברות הגדולות, רמת הפיזור של תפוקת הדירות יותר שוויונית, אך עדיין ניכרת ההשפעה של הגדולות והמבטחים הישירים.
בשנה הנוכחית המבטחים הישירים הציגו אמנם רווח, אך בסך הכול במצרף של AIG וביטוח ישיר, הצטמצמו הפערים החיתומיים אל מול החברות האחרות (יש לבדוק הנושא לאורך זמן).
פגעי מזג האוויר החורפיים היו במינון נמוך מאשתקד, אך דווקא נזקי החום שגרמו לשריפות גדולות בסוף מאי (בעיקר, אך לא רק, באזור מודיעין). ייתכן שהן גרמו לכמה חברות להראות תוצאות פחות טובות ברבעון השני אך רק חברה אחת דיווחה במאזן על השריפות. ייתכן גם שהגיבוי של מבטחי המשנה וכן העובדה שחלק מהמבנים לא היו מבוטחים במסגרת החברות, המעיטו בנזק שגרמו אותן שריפות. עובדה היא, שבתום החציון הרווחיות גדלה לעומת אשתקד.
הגיבוי וההשתתפות של מבטחי המשנה בחוזי מכסה והפסד יתר מגבירים את תחושת היציבות של התחום לאורך זמן.

תוצאות תחום רכוש ואחרים בחציון הראשון של 2019 והשוואה ל-2018 (במיליוני שקלים)

 

תוצאות תחום רכוש ואחרים בחציון הראשון של 2018 (במיליוני שקלים)