רכוש ואחרים: הרווחיות בעלייה למרות שחלקו של התחום ברווחיות האלמנטרי נשחק / מאת חגי שפירא

רכוש ואחרים: הרווחיות בעלייה למרות שחלקו של התחום ברווחיות האלמנטרי נשחק / מאת חגי שפירא

עיקרו של הגידול ברווח חיתומי (34.9 מיליון) ומקצתו משיפור משמעותי ברווחי השקעות (21.7 מיליון שקל) . ענף רכוש ואחרים - ינואר-יוני 2019

רוצים להמשיך לקרוא?