רכוש ואחרים, רבעון 1: הפסדים – לראשונה זה שנים רבות / מאת חגי שפירא

רכוש ואחרים, רבעון 1: הפסדים – לראשונה זה שנים רבות / מאת חגי שפירא

למרות נזקי החורף הקשים הצליח התחום, בעיקר בזכות הגיבוי של מבטחי המשנה, להציג רווח חיתומי (בשייר), אך נזקי שוק ההון עקב הקורונה הביאו להפסד, רבעון ראשון 2020 – ניתוח תוצאות

רוצים להמשיך לקרוא?