רשות ניירות ערך קבעה: עלייה חדה בנכסים המנוהלים של מנהלי השקעות עקב תשואה חיובית תחייב כיסוי ביטוחי חדש

רשות ניירות ערך קבעה: עלייה חדה בנכסים המנוהלים של מנהלי השקעות עקב תשואה חיובית תחייב כיסוי ביטוחי חדש

תקנות הביטוח למנהלי תיקים דורשות הצמדה של גובה הכיסוי הביטוחי לסך הנכסים שמנוהל על ידי מנהל ההשקעות. תשואה חיובית חדה בנכסים משנה גם את גובה הכיסוי הביטוחי הנדרש

רוצים להמשיך לקרוא?