רשות שוק ההון בוחנת מודלים חדשים שנועדו להשיג לחוסכים אפשרויות ניוד אפקטיביות ויעילות

רשות שוק ההון בוחנת מודלים חדשים שנועדו להשיג לחוסכים אפשרויות ניוד אפקטיביות ויעילות

שתי רפורמות נבחנות בימים אלה: הרפורמה לקיצור הזמנים בהליכי שימור לקוחות והרפורמה בניוד גמלאים

רוצים להמשיך לקרוא?