רשות שוק ההון מקלה על המעבר בין חברות בביטוחי רכב רכוש ומפחיתה את הקנס

רשות שוק ההון מקלה על המעבר בין חברות בביטוחי רכב רכוש ומפחיתה את הקנס

הרשות פרסמה הוראות הקובעות בין היתר: מבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגין מערכות בטיחות מתקדמות שהתקין ברכב, על אף שהן לא חלק מהמפרט המקורי, זאת בשל הפחתת הסיכון. דוח עבר ביטוחי לרכב שונה כך שהוא לא יכלול תביעות ביטוח בסכומים קטנים (מתחת ל-5,000 שקל) ותביעות בהן התקבל החזר מצד שלישי ולא היו באשמת המבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?