תביעה לאחריות סוכן הביטוח בגין טענה לאי התאמת הפוליסה לצרכי המבוטח / מאת יעקב קיהל  

תביעה לאחריות סוכן הביטוח בגין טענה לאי התאמת הפוליסה לצרכי המבוטח / מאת יעקב קיהל  

המבוטח עצמו היה זה שבחר את יריעת הסיכונים מפניה התגונן, וכן לא הביע כל עמדה או העדפה בחידוש הביטוח, במהלך שבע שנים שבהן הורה על "חידוש ללא שינוי", למרות שהמשאית הוחלפה 

רוצים להמשיך לקרוא?