תביעת תחלוף כלפי מבוטח / מאת יעקב קיהל

תביעת תחלוף כלפי מבוטח / מאת יעקב קיהל

הנזק הנטען לא אירע בגדרי האחריות של הפוליסה לביטוח דירה של המבוטח, ולפיכך לא יכול היה להוות עילה לתביעת תחלוף של מבטחו

רוצים להמשיך לקרוא?