תגובת מבטח בביטוח חבות לגבי תביעת סרק כלפי מבוטח / מאת יעקב קיהל

תגובת מבטח בביטוח חבות לגבי תביעת סרק כלפי מבוטח / מאת יעקב קיהל

השאלה הייתה אם בתביעת סרק, המעוגנת בחריגי הפוליסה, רשאית המבטחת להתנער מאחריותה, גם אם לא הוכחה התביעה ואם כופר המבוטח בקיום העובדות

רוצים להמשיך לקרוא?