תחום החבויות ממשיך להיות הבעיה הגדולה של המגזר האלמנטרי – הפסד של 259 מיליון שקל ב-2018

תחום החבויות ממשיך להיות הבעיה הגדולה של המגזר האלמנטרי – הפסד של 259 מיליון שקל ב-2018

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר. התעריפים הנדרשים בתחום זה (בעיקר בחבות מעבידים וצד ג') לא תואמים את הסיכון ולפיכך נוצר פער גדול בין המצוי לרצוי ברווחיות * חבויות 2018 - ניתוח תוצאות מאזניות

רוצים להמשיך לקרוא?