תחום רכב רכוש הציג רווחי שיא של כל הזמנים – 736.9 מיליון שקל

תחום רכב רכוש הציג רווחי שיא של כל הזמנים – 736.9 מיליון שקל

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר. הפך בשנים 2017 ו-2018 לחוד החנית של הרווחיות במגזר האלמנטרי. מסתמנת תחילתה של ירידה בתעריפים ואף ירידה קלה במשמעת החיתומית. רכב רכוש ינואר-ספטמבר 2018

רוצים להמשיך לקרוא?