תחום רכב רכוש – הרבה מעבר לשיא / מאת חגי שפירא

תחום רכב רכוש – הרבה מעבר לשיא / מאת חגי שפירא

הירידה בפרמיה הממוצעת והתרופפות המשמעת החיתומית נותנים אינדיקציה להרעה בהמשך הדרך. ביטוח רכב רכוש - ינואר-יוני 2019

בחציון הראשון של 2019 תחום רכב רכוש הגדיל אמנם את רווחיותו לעומת אשתקד, אך ניתן לזהות את הסימנים שאנו כבר הרבה מעבר לשיא וכנראה צפויים לתחילת תהליך יש ירידה ברווחיות החברות.
בחציון הנסקר תפוקת התחום הגיעה לכדי 4.878 מיליארד שקל ולעומת 5.002 מיליארד בתקופה מקבילה אשתקד – ירידה של 2.5% (123 מיליון שקל).
התחום הוא הגדול ביותר באלמנטרי ומהווה 38.3% מתפוקתו (4.87 מתוך 12.71 מיליארד שקל). הירידה בפרמיה היא נומינלית ואם ניקח בחשבון הגידול במצבת כלי הרכב (כ4% בשנה לאחר גריטה), הירידה בפרמיה הממוצעת כ-6.5% כנראה תשפיע על הירידה ברווחיות ברבעונים הבאים.
הירידה בפרמיה הממוצעת מתארת למעשה תחרות בין כל החברות והנובעת מהרווחיות של התחום בשנים 2017 ו-2018 והרצון להגדיל נתח שוק עקב כך בשנת 2019.
הרווחיות של התחום הגיעה לשיא של 572.1 מיליון שקל בתקופה הנסקרת (לעומת 432.2 מיליון שקל בחציון 2018) – גידול של 32.3%, אך התחום ירד למקום השני בתרומה לרווחיות האלמנטרי (572.1 מתוך 2327.5 מיליון שקל – כ-24.5%).
הירידה למקום השני בתרומה לרווח נובעת בעיקר עקב הגידול ברווחיות תחומי חובה וחבויות, אשר נבע מהחלטת בית המשפט בהתייחס לגידול ריבית ההיוון (ל-3%) וכן מההשפעה הרבה של רווחי ההשקעות (שהיו יוצאי דופן בחציון) על תחומי פעילות אלו. בתקופה המקבילה אשתקד רווחיות התחום הגיעה ל-432.2 מיליון שקל שהיוותה כ-82.4% מרווחיות האלמנטרי וביססה אותו במקום הראשון בתרומה לרווח.
תחום רכב רכוש אינו עתיר כספי השקעות אך בחציון הנסקר הם היוו את עיקר השינוי ביחס לאשתקד
והיוו כ-87.4% מהשינוי ברווחיות ביחס לאשתקד (122.2 מתוך 139.8 מיליון שקל). לפיכך, השינוי בתרומת החיתום מינורית (רק 17.6 מיליון שקל שיפור ביחס לחציון אשתקד), אך יש בהחלט סימנים למגמת ירידה ברווחיות החיתומית והירידה בפרמיה הממוצעת מהווה פרמטר חשוב בהתייחס לאותה מגמה.
התהליכים החיתומים בתחום רכב רכוש אינם מידיים בהשפעתם ולפיכך ההשפעה של הירידה בפרמיה תבוא לידי ביטוי בתהליך הדרגתי לקראת הרבעונים הבאים וכנראה בשנה הבאה.
העובדה שהרווחיות של התחום הגיעה לשיא דווקא בחציון הנסקר קשורה לפיכך במהלכים החיתומים של השנים האחרונות.
בגלל גודלו של התחום (קצב תפוקה שנתי של כ-8.5-9 מיליארד שקל) ההשפעה של כל אחוז בודד היא דרמטית בהשפעה על הרווחיות.
יחס התביעות בשייר עדיין נמצא מתחת ל-70% (67.2%) ואילו ה- Combined ratio(כולל הוצאות) מצוי ב-91.6% בלבד, המותיר רווח חיתומי נאה (370.6 מיליון שקל) ובנוסף התווספו השנה רווחי השקעות בסדר גודל של 201.4 מיליון שקל (לעומת 79.1 מיליון שקל אשתקד).
כל חברות הביטוח (למעט ליברה, שסיבת ההפסד קשורה בעיקר להוצאות ההקמה של החברה) הציגו רווח, אך אם ננטרל את רווחי ההשקעות ניתן להבחין בירידה ברווחיות חיתומית בכ-50% מהחברות.
אנו עדיין נמצאים בתהליך של ירידה בשכיחות תאונות הנובעת משיפור אביזרי הבטיחות ברכבים וכן מפיתוח תשתיות בישראל. בשנים 2017 ו-2018 הפרמיה לא ירדה בקצב השינויים המתבקשים, אך ניכר שבשנה הנוכחית קצב הירידה של התעריפים וההתאמה של התעריף למציאות העכשווית מצוי בקצב יותר גדול (ואולי גדול מדי).
בנוסף, נכנסו השנה לתחרות שתי חברות חדשות המפעילות טכנולוגיה חדשה הכוללת פרמטרים נוספים בהתייחס לתעריף. קצב כניסתן של אותן חברות חדשות בתחום זה עדיין לא משפיע על השוק כמותית, אך הורדת המחירים גרמה כמעט לכל החברות לצאת עם תוכניות חדשות עם פרמיה מופחתת. הפרמיה מתחשבת
בפרמטרים חדשים: קילומטראז' שנתי, בדיקת תביעות לאורך שנים נוספות וכן בדיקת התנהגות הנהג תוך שימוש בטכנולוגיה חדשנית.
אין ספק שכל התוכניות החדשות הפועלות בתחום יביאו אותו להמשך מגמה של ירידה בתעריפים וכן ירידה בעמלות הסוכנים, אשר ייגזרו מפרמיות נמוכות יותר ובנוסף יידרשו הסוכנים לתת הנחות על חשבון עמלה כדי להתחרות בשוק תחרותי ומשתנה.
מגמה נוספת שניתן להבחין בה בשנה הנוכחית היא הגברת שימוש במבטחי משנה על בסיס פרופורציונלי גם בתחום סטטיסטי ביותר כגון רכב רכוש. המגמה קיימת בצורה בולטת בחברות החדשות וישור וליברה (כחלק ממנגנון ברור של הגנה על ההון בתקופת הינוקא), אך ניתן להבחין גם בחברות ותיקות יותר כמו שלמה, שירביט ואיילון שהגבירו פעילות משנה בתחום זה.

הגדולה והרווחית – מנורה מבטחים החזקות

מנורה מבטחים החזקות היא החברה הגדולה והרווחית ביותר בתחום זה חרף הירידה בתפוקה וברווחיות החיתומית. תפוקתה בחציון 842.7 מיליון שקל ורווח של 104.6 מיליון שקל.895.3 מיליון שקל ורווח של 89 מיליון שקל ברבעון מקביל  – ירידה של 5.9% בתפוקה וגידול 17.5% ברווחיות. למרות הגידול ברווח ניתן להבחין בהרעה בתוצאות חיתומיות ולפיכך הגידול ברווחי השקעות היווה פקטור רציני בגידול ברווח. בנוסף, הירידה בתשלום עמלות תרם לרווחיות. תרומתה של שומרה לתפוקה ולרווח משמעותיים ביותר (264.3 מיליון שקל ורווח של 50.9 מיליון שקל – 31.3% בתפוקה ו-48.6% ברווחיות מנורה החזקות).
החברה השנייה בגודלה היא ביטוח ישיר ותפוקתה בחציון 660.4 מיליון שקל המלווים ברווח של 72.3 מיליון שקל (תפוקה של 684.6 מיליון ורווח של 89.4 מיליון שקל אשתקד – ירידה של 3.5% בתפוקה ו-19.2% ברווחיות). רווחי ההשקעה גדלו, אך הרווח החיתומי הורע ב-28% ביחס לאשתקד. ההרעה מיוחסת להחמרה בגין שנים קודמות וכן לגידול בהוצאות.
החברה השלישית בגודלה היא הפניקס עם תפוקה של 550.3 מיליון שקל ורווח של 67.3 מיליון שקל (568.6 ורווח של 58.3 מיליון שקל בחציון אשתקד – קיטון של 3.2% בתפוקה וגידול של 15.4% ברווחיות). קיטון בפרמיה ממוצעת גרם לגידול במספר הפוליסות תוך קיטון בתפוקה, ועיקרו של הגידול ברווח הושג מהגידול ברווחי השקעה וקוזז מהחמרה בתביעות וגידול בהוצאות רכישה.

מגדל (מקום 4) עם תפוקה של 535.9 מיליון שקל ורווח של 67.6 מיליון שקל (608.2 מיליון שקל ורווח של 33.1 מיליון בחציון אשתקד – ירידה של 11.9% בתפוקה וגידול ברווח של 104.2%)
בניגוד למגמות שלוש הגדולות, מגמת הקיטון בפרמיה מלווה בשיפור ברווחיות החיתומית לרבות שנות נזק קודמות. מגדל מחזיקה כשני שלישים מקולקטיב עובדי המדינה והשנה חלה בו שחיקה בתעריף. הירידה בתפוקה כוללת ירידה קטנה בפעילות סוכנים, המלווה בירידת הפרמיה הממוצעת המאופיינת בשוק.

הראל (מקום 5) עם תפוקה של 507 מיליון שקל ורווח של 99 מיליון שקל (517 ורווח של 49 מיליון שקל בחציון אשתקד)-ירידה של 1.9% בתפוקה המלווה בגידול של 102. % ברווחיות).החברה מדווחת על גידול כמות הפוליסות ולפיכך מדובר בשחיקת התעריף עקב התחרות. הראל מחזיקה כשליש מקולקטיב עובדי המדינה.

איילון (מקום 6) עם תפוקה של 440 ורווח של 22.1 מיליון שקל (391.6 מיליון שקל ורווח של 3.3 מיליון שקל), גידול של 12.4% בתפוקה ו-562.1% ברווחיות).
בצד הגידול בתפוקת סוכנים החברה שיפרה תוצאות חיתומיות, בנוסף לשיפור רווחי ההשקעה. החברה מציינת ירידה בתביעות צד ג' ושיבובים בנוסף לשיפור החיתומי.

כלל ביטוח (מקום 7) עם תפוקה של 371.4 ורווח של 33 מיליון שקל (398.4 ורווח של 30.5 מיליון שקל אשתקד – קיטון בתפוקה של 6.8% וגידול של 8.1% ברווחיות. הקיטון בפרמיה נובע מהתחרות וירידת פרמיה ממוצעת אך עיקרו של השינוי ביחס לאשתקד הושג מהגידול ברווחי השקעות והרווח החיתומי קטן במקצת.
חמש החברות הגדולות באלמנטרי אחראיות לתפוקה של רק 2.987 מיליארד שקל – 59.7% מתפוקת התחום (ו-65% מהרווח). נתון זה מוכיח שבתחום זה ניכרת תחרות הכוללת את כל החברות וכי החברות הקטנות והבינוניות נלחמות מול הגדולות ואפילו בהצלחה. נתון הרווח מוכיח שברמת המאקרו יש יתרון לגודל.

הכשרה (מקום 8) עם תפוקה של 274.6 מיליון שקל ורווח של 21.9 מיליון שקל (213.5 מיליון שקל ורווח של 25.3 מיליון שקל בחציון אשתקד – גידול של 28.6% בתפוקה המלווה בירידה ברווחיות של 13.1%).
הכשרה הייתה הראשונה לצאת עם תכנית גו, שמטרתה לתת מענה דיגיטלי וחדשני להתפתחויות הצפויות בתחום זה. הגידול בתפוקה משמעותי ביותר, אך הוא מלווה בירידה ברווחיות החיתומית ונותן ביטוי לירידה בפרמיה הממוצעת. הגידול בתפוקה נובע גם עקב הוספת קולקטיב חדש.

שלמה (מקום 9) – עם תפוקה של 255.3 מיליון שקל ורווח של 26.6 מיליון שקל (264.5 ורווח של 17.9 מיליון שקל בחציון אשתקד) – קיטון של 3.5% בתפוקה וגידול של 48.6% ברווחיות. מגמת הגידול בתפוקה נעצרה עקב החלטת החברה שלא להיגרר להורדת תעריפים המאפיינת את השוק והחליטה לשמר את רמת התעריפים הנוכחית. החברה הגבירה בתחום זה פעילות מבטחי משנה בחוזה קווטה שייר וזה סייע לה להקטיןLoss Ratio מרמת ברוטו של 70% לרמה של 52% בשייר. הגידול ברווח נוצר הן בגלל גידול ברווחי השקעות והן בגלל גידול ברווח החיתומי (כולל השפעת משנה).

AIG (מקום 10) עם תפוקה של 194.4 מיליון שקל ורווח של 34.7 מיליון שקל (195.6 ורווח של 17.8 מיליון שקל בחציון אשתקד –תפוקה כמעט זהה המלווה בכמעט הכפלת הרווח – כ-94.7%). החברה מדווחת על גידול ברווח החיתומי בנוסף לרווחי ההשקעה עקב המשך מגמה של ירידה בשכיחות התאונות והגניבות.

שירביט (מקום 11) עם תפוקה של 124.8 מיליון שקל ורווח של 13.8 מיליון שקל (166.7 ורווח של 9.1 מיליון שקל – ירידה של 25.1% בתפוקה וגידול של 51.9% ברווחיות. קיים שיפור חיתומי בנוסף לשיפור ברווחי השקעה. החברה הגדילה השנה השפעת ביטוח משנה, אך באחוז קטן בלבד. הירידה בתפוקה נובעת מאי חידוש קולקטיב שנקלט בחברה אחרת בירידה תעריפית משמעותית.

ביטוח חקלאי (מקום 12) עם תפוקה של 87.4 ורווח של 9.3 מיליון שקל (97.5 מיליון שקל ורווח של 9.1 מיליון שקל בחציון אשתקד) – קיטון של 10.4% בתפוקה וגידול של 2.5% ברווחיות. הקיטון בתפוקה עקב ירידה בפרמיה ממוצעת וטיוב תיק הרווח דומה לאשתקד, אך קיימת שחיקה קטנה ברווחיות החיתומית וגידול ברווחי השקעות.

ליברה (מקום 13) עם תפוקה של 24.3 מיליון שקל והפסד 1.1 מיליון שקל (חברה חדשה).

וישור (מקום 14) – עם תפוקה 9.6 מיליון שקל ורווח 0.6 מיליון שקל (חברה חדשה).

החברות החדשות עתירות ביטוח משנה עקב הצורך בהגנה על ההון. עדיין מוקדם לסקר את פעילותן החיתומית והשיווקית וההפסד של ליברה נובע עקב הוצאות ההקמה הגבוהות. אין ספק שהחברות הללו רק בתחילת הדרך, אך הן גרמו לחברות האחרות לעשות שיעורי בית ולצאת עם תוכניות מכל סוג ותיאור על מנת להילחם בתהליך הורדת המחירים שמבשרות החברות החדשות.

סיכום

תחום רכב רכוש הגיע בחציון 2019 לשיא רווחיותו – רווח של 572 מיליון שקל, אך ניתן להבחין בסימנים המעידים על תחילת תהליך של ירידה ברווחיות ותחילתה בקיטון התפוקה עקב ירידת הפרמיה הממוצעת. רווחי השקעות של כ201.4 מיליון שקל (גם שיא בתחום זה) הצליחו לעמעם את הבעיות המתהוות ולדחות את הבעיות לרבעונים הבאים. כל החברות (למעט ליברה) הציגו רווח כולל לפני מס אך 6 חברות כבר הציגו ירידה ברווחי החיתום ביחס לתקופה מקבילה אשתקד: ביטוח ישיר, הכשרה, כלל ביטוח, מנורה החזקות, הפניקס וביטוח חקלאי. רוב החברות עדיין "חוגגות" את הפרמיות והחיתום של השנים הקודמות ולפיכך נוצר מצב מיוחד במינו, שלמרות הירידה החיתומית ברווחי חלק ניכר מהחברות, שוק ההון ופעילות חיתומית של השנים האחרונות הביאו אותן לשיא הרווח.
הירידה בפרמיה הממוצעת והתרופפות המשמעת החיתומית נותנים אינדיקציה להרעה בהמשך הדרך אך הרווח מאוד מבוסס ונראה שהשנה תהיה לנו ההזדמנות לחוות שנה שלישית ברציפות של רווח בתחום רכב רכוש.
הפעילות של החברות החדשות נמצאת בשלב מתפתח וחברת ליברה כבר נמצאת עם 24.3 מיליון שקל של תפוקה ב-6 חודשים אך זה עדיין לא מספיק להחזר ההוצאות ויהיה צורך לגדול בקצב יותר מהיר.
החברות החדשות עתירות הטכנולוגיה גרמו בשלהי השנה החולפת ובחציון הנסקר לחברות השונות להציג תוכניות חדשות ומתחרות כמו הראל סויטש, הפניקס סמארט, AIG לואו קוסט, שלמה פיקס פלוס, כלל מטראז' וכן הכשרה גו ועוד. התחרות המתפתחת גורמת  להמשך מגמה של הורדת מחירים והקטנת עמלות הסוכנים וכל זה עלול לפגוע בעתיד ברווחיות החברות. החברות הישירות מהוות 17.5% מהתפוקה וחלקן ברווחיות 18.7% ונראה שהפער החיתומי שהיה בעבר מצטמצם.

 

תוצאות תחום רכב רכוש בחציון הראשון של 2019, והשוואה לתוצאות החציון המקביל אשתקד (במיליוני שקלים)

תוצאות תחום רכב רכוש בחציון הראשון של 2018 (במיליוני שקלים)