Wesure השיקה את ביטוחי הדירות ומתכננת למכור ביטוחים מחוץ לישראל כבר ב-2021

Wesure השיקה את ביטוחי הדירות ומתכננת למכור ביטוחים מחוץ לישראל כבר ב-2021

אמיל וינשל מייסד wesure: סקרי רשות שוק ההון לשביעות רצון של לקוחות הם מיושנים – אנחנו מעדיפים להסתמך על גוגל, על פי בדיקות החברה, הפוליסות שלה לביטוח דירה זולות מאלה של המתחרים בשיעור של 30%-10%

רוצים להמשיך לקרוא?