אגודת האקטוארים אישרה תקנים מקצועיים חדשים בתחומי האקטואריה

אגודת האקטוארים אישרה תקנים מקצועיים חדשים בתחומי האקטואריה

התקנים החדשים מתייחסים לניהול סיכונים, ניהול מודלים וחישוב חשבונאי של הטבות ותנאים סוציאליים לעובדים וקוד אתי מחייב. ד"ר לווינגליק: צפויים עוד שלושה תקנים חדשים

רוצים להמשיך לקרוא?