אפליה בקביעת תעריפי ביטוח בארה"ב

אפליה בקביעת תעריפי ביטוח בארה"ב

לטענת ארגון צרכנים, מבטחים הגדולים בקליפורניה מחייבים עובדים בעלי הכנסה נמוכה בפרמיה נוספת בשיעור של כ-15% בביטוח רכב

רוצים להמשיך לקרוא?