ביטוח לעידוד התיירות

ביטוח לעידוד התיירות

מבטחים וגופים ממשלתיים משיקים תוכניות ביטוח לכיסוי הוצאות של תיירים הנובעות מהידבקות בנגיף הקורונה

רוצים להמשיך לקרוא?