בינה מלאכותית ולמידת מכונה יכולים להשפיע על ביטוחי הבריאות

בינה מלאכותית ולמידת מכונה יכולים להשפיע על ביטוחי הבריאות

הבינה המלאכותית תאפשר למבטחים לאמץ את הגישה הפרטנית, לתגמל את המבוטחים בגין התנהגות בריאה ולחייב אותם בפרמיה נמוכה יותר

רוצים להמשיך לקרוא?