בסין משנים את השיטות לשיווק ביטוח

בסין משנים את השיטות לשיווק ביטוח

הופסקו מכירות "פנים אל פנים", שהיו מקובלות לפני פרוץ המגפה, והופעלו אמצעי שיווק מקוונים, גם המבטחים הסיניים שינו את המודלים העסקיים שלהם

רוצים להמשיך לקרוא?