ברוקרים החברים ב-LIIBA מתחייבים לפעול באמצעות ה- PPL

ברוקרים החברים ב-LIIBA מתחייבים לפעול באמצעות ה- PPL

נתוני הפעילות של ה-PPL מצביעים על עמידה ביעדי הפעלת המערכת על ידי הסינדיקטים של לוידס ו IUW

רוצים להמשיך לקרוא?