ברוקר בארה"ב מציע כיסוי ביטוח עסקי לסיכוני מגפה

ברוקר בארה"ב מציע כיסוי ביטוח עסקי לסיכוני מגפה

התוכנית מספקת כיסוי אובדן רווחים שאינו תוצאה של נזק פיזי לרכוש, למקרה אובדן של רווח ברוטו כתוצאה ממגיפה

רוצים להמשיך לקרוא?