ברוקר הביטוח WTW מעריך את היקף נזקי הטבע לשנת 2018 ב-71.5 מיליארד דולר

ברוקר הביטוח WTW מעריך את היקף נזקי הטבע לשנת 2018 ב-71.5 מיליארד דולר

הערכה זו נמוכה משמעותית מהערכת מבטח המשנה Munich Re הנאמדת ב-80 מיליארד דולר ושל מבטח המשנה Swiss Re הנאמדת ב-155 מיליארד דולר

רוצים להמשיך לקרוא?