בריטניה – הושעו הערכות רפואיות פנים אל פנים

בריטניה – הושעו הערכות רפואיות פנים אל פנים

הערכות רפואיות בגין כל המחלות, לרבות נכויות ואי כושר, הושעו לתקופה של שלושה חודשים

על פי החלטתה של ממשלת בריטניה, הערכות רפואיות בגין כל המחלות לרבות נכויות ואי כושר הושעו לתקופה של שלושה חודשים (מה-17 במרץ). ההוראה ניתנה כדי למנוע חשיפה של חולים רגישים למחלת covid-19 הנגרמת על ידי נגיף הקורונה.

כל מי שזכאי לקבל הטבות עקב מחלתו או נכותו ימשיך לקבל הטבות אלו. ההוראה חלה גם על מי שתביעתו חלה בתקופת ההשהיה. כל הפגישות לצורך הערכה אישית שנקבעו למועד המאוחר מה-17 במרץנדחות. על פי המצב תקופת ההשהיה תוכל להיות מוארכת