בריטניה – הושעו הערכות רפואיות פנים אל פנים

בריטניה – הושעו הערכות רפואיות פנים אל פנים

הערכות רפואיות בגין כל המחלות, לרבות נכויות ואי כושר, הושעו לתקופה של שלושה חודשים

רוצים להמשיך לקרוא?