בריטניה – עליה במקרי הונאה של מכירת פוליסות ללא מבטח

בריטניה – עליה במקרי הונאה של מכירת פוליסות ללא מבטח

המרכז הבריטי הלאומי להונאות ופשעי סייבר מדווח כי בשנה שעברה היה גידול בשיעור 10% לעומת השנה הקודמת, של מכירת פוליסות ביטוח ללא מבטח

רוצים להמשיך לקרוא?