גידול בפרמיות של מבטחי המשנה

גידול בפרמיות של מבטחי המשנה

נתוני 2018 מצביעים על גידול בשיעור של 3.8% בפרמיות ביטוח המשנה העולמיות

רוצים להמשיך לקרוא?