גידול משמעותי בתחום הרכישות והמיזוגים של מבטחים בעולם / מאת ישראל גלעד

גידול משמעותי בתחום הרכישות והמיזוגים של מבטחים בעולם / מאת ישראל גלעד

בחציון הראשון השנה התבצעו בתחום זה 222 עסקאות לעומת 186 עסקאות במחצית הראשונה של 2018

רוצים להמשיך לקרוא?