ג'נראלי הכריז על מיזם משותף עם גוגל / מאת ישראל גלעד

ג'נראלי הכריז על מיזם משותף עם גוגל / מאת ישראל גלעד

המטרה היא להתאים ולפתח מוצרים ושירותים ללקוחותיו ולשנות את המודלים להתקשרות

רוצים להמשיך לקרוא?