החלל – מקום צפוף עם סיכונים גדלים והולכים / מאת ישראל גלעד

החלל – מקום צפוף עם סיכונים גדלים והולכים / מאת ישראל גלעד

שיגור לוויינים לחלל הביא לכך שבחלל הצטברו כ-8,000 טונות של "זבל" המורכב מחלקי טילים, אביזרי שיגור, לוויינים שאינם בשליטה ועוד. מבטח המשנה Swiss Re מבטח יותר מ-110 לוויינים, כשסכום הביטוח גבוה מ-20 מיליארד דולר, והוא מוטרד מאוד מנושא השרידים בחלל

רוצים להמשיך לקרוא?