המבטחים יעלו את מחירי הביטוח לבעלי אוניות

המבטחים יעלו את מחירי הביטוח לבעלי אוניות

שיעור הגידול בחידושים הצפויים בשנים 2020-2021 נע בין 2.5% ל-7.5%, רוב המבטחים הודיעו על הגדלת מחירי הביטוח עקב תוצאות חיתומיות גרועות, אלה שהחליטו לא להגדיל את הפרמיה באופן גורף, יתאימו את פרמיית הביטוח על בסיס פרטני בהתאם לחשיפה לסיכונים

תשעה מתוך 13 חברי P&I Clubs  Protection and Indemnity clubs –, ביטוח הדדי של בעלי אוניות, יעלו את מחירי הביטוח בחידושים הצפויים בשנים 2020-2021, כך מדווח סוכנות הדירוג A.M. Best Co. Inc. שיעור הגידול הצפוי נע בין 2.5% ל-7.5%.

רוב המבטחים הודיעו על הגדלת מחירי הביטוח עקב תוצאות חיתומיות גרועות אשר הביאו לגירעון חיתומי בהיקף של 305 מיליון דולר לשנים 2018-2019. המבטחים צריכים להתמודד עם ביטוח של אוניות גדולות יותר, גידול בגבולות האחריות וטכנולוגיות מתקדמות – תחומים המשפיעים על גידול משמעותי בעלות התביעות. המבטחים שהחליטו לא להגדיל את הפרמיה באופן גורף הודיעו שיתאימו את פרמיית הביטוח על בסיס פרטני בהתאם לחשיפה לסיכונים.