הפיקוח על הביטוח הדני הורה על הפסקת פעילות של מבטח

הפיקוח על הביטוח הדני הורה על הפסקת פעילות של מבטח

ההוראה תהיה בתוקף כל עוד אין תוכנית הבראה מוסכמת והלימות הון לסיכון

רוצים להמשיך לקרוא?