הפיקוח על הביטוח הצרפתי דורש משני מבטחים להפסיק להתקוטט / מאת ישראל גלעד

הפיקוח על הביטוח הצרפתי דורש משני מבטחים להפסיק להתקוטט / מאת ישראל גלעד

ההנהלות של Scor SE ו- Covea נכנסו למסלול התנגשות בחודש ספטמבר 2018 בעקבות הצעת רכישה

רוצים להמשיך לקרוא?