השפעת התקפות הסייבר על כלכלת אוסטרליה

השפעת התקפות הסייבר על כלכלת אוסטרליה

43% מכלל המטרות של התקפות הסייבר הם עסקים קטנים

התקפות סייבר על חברות אוסטרליות וארגונים אוסטרליים נמצאו במצב עלייה והיקף הנזקים לכלכלת אוסטרליה נאמד ב-1  מיליארד דולר לשנה. 43% מכלל המטרות של התקפות הסייבר הם עסקים קטניםכך על פי הנתונים המתפרסמים על ידי comparethemarket.com.au. כמו כן נמצא, שהפעילות המקוונת של השכירים העמידה את הארגונים המעסיקים אותם בסיכון להתקפת סייבר.

הסקר דגם 1,007 שכירים, שהוצגו להם מספר פעילויות שיכולות להוות גורם להתקפת סייבר. השכירים נשאלו אם עשו פעילויות אלו או את חלקן במחשבי הארגון בו הם עובדים. על פי נתוני הסקר, 44% של השכירים העמידו את מחשבי המעסיקים בסכנה של התקפת סייבר. בחברות בינוניות (20-199 עובדים) 53% מהעובדים העמידו את מחשבי המעסיקים בסכנה. בעסקים גדולים (501-1,000 עובדים) השיעור גדל ל-48%. אצל מעסיקים עם 201-500 עובדים השיעור הוא 47% ואצל מעסיקים קטנים (1-19 עובדים) השיעור הוא 43%.

61% מהמשיבים אמרו כי פתחו קובץ שהגיע במייל משולח לא מוכר ו-50% הודו כי פתחו קישור שהגיע במייל משולח בלתי ידוע. על פי הנתונים המתפרסמים באוסטרליה, אחד מ-728 מיילים הוא מייל זדוני כש-48% ממיילים אלו הוא בפורמט Office. הונאות דואר אלקטרוני גרמו לעסקים אוסטרליים אובדן רווח בהיקף של 60 מיליון דולר. 67% של עובדים מבוגרים (גילאים 50-69) פתחו קבצים שהגיעו בדוא"ל משולח לא ידוע לעומת 54% אצל עובדים בני 30.