חברת האחזקות של Japan Post Insurance מוכרת 30% מהמניות

חברת האחזקות של Japan Post Insurance מוכרת 30% מהמניות

ישאר עם אחזקות בשיעור של 65%

רוצים להמשיך לקרוא?