חידושי ביטוח משנה בסימן של גידול בפרמיה

חידושי ביטוח משנה בסימן של גידול בפרמיה

עם זאת, הגידול המסתמן מראשית השנה הוא בשיעור נמוך מהציפיות. מגמת הגידול במחיר היא תוצאה של נזקים כבדים במהלך 2020 ברחבי העולם, ריבית נמוכה ואי בהירות לגבי השפעות הקורונה

רוצים להמשיך לקרוא?