יועצים לניהול סיכונים ממליצים להיערך לתביעות בתחום ביטוח נושאי משרה

יועצים לניהול סיכונים ממליצים להיערך לתביעות בתחום ביטוח נושאי משרה

תחום שעלול להיות עילה לתביעה נגד נושאי המשרה הוא אפליית עובדים ממוצא אסייתי

the U.S. Securities and Exchange Commission – SEC הורה לחברות לפרסם מידע המתייחס למגיפת הקורונה, אשר עשוי להוות בסיס לתביעות כנגד נושאי המשרה. המידע אמור לכלול הערכות ותוכניות להתמודדות עם הסיכונים המוחשיים לפעילות העסקית ולתפעול הארגון כתוצאה של התפרצות מגיפת הקורונה.

יועצים לניהול סיכונים ומומחים אחרים סוברים, שאם בעלי המניות לא ידווחו כראוי על שרשרת האספקה ורגישותם לפעילות הארגון או על בעיות בהפצההדבר יגרום להגשת תביעות. הנהלת הארגון חייבת להכין, מבעוד זמן, תוכנית להתמודדות בחירום ולפתח ערוצי שרשרות אספקה חלופיות. אם תוגש תביעה כזו, ביטוח נושאי משרה (D&O) אמור לשלם תביעה כזו (אם הוא כולל כיסוי Side A – אחריות של נושאי המשרה). תחום נוסף שעלול להיות עילה לתביעה נגד נושאי המשרה הוא אפליית עובדים ממוצא אסייתי כנושאים אפשריים של נגיף הקורונה.