כותרת: Belt & Road – קונסורציום ביטוח מעניק כיסויים לסיכונים פוליטיים

כותרת: Belt & Road – קונסורציום ביטוח מעניק כיסויים לסיכונים פוליטיים

משנה: הוסיף שני כיסויים חדשים: אלימות פוליטית (political violence) וסיכונים פוליטיים (political risk)

רוצים להמשיך לקרוא?