Emirates Airlines מציע כיסוי ביטוחי לקורונה

Emirates Airlines מציע כיסוי ביטוחי לקורונה

ההטבה תינתן לנוסעים בכל קווי התעופה של המוביל האווירי ולכל סוגי הכרטיסים

רוצים להמשיך לקרוא?