Tokio Marine Kiln מפסיק לפעול כמבטח / מאת ישראל גלעד

Tokio Marine Kiln מפסיק לפעול כמבטח / מאת ישראל גלעד

החברה יצרה בשנת 2017 הפסדים בהיקף של 16.3 מיליון ליש"ט, החשש הוא שיציאת מבטחים מהענף תביא להקטנת קיבולת השוק

רוצים להמשיך לקרוא?