לוידס מעניק הארכה אוטומטית לפוליסות של מבוטחים שנפגעו מהווירוס

לוידס מעניק הארכה אוטומטית לפוליסות של מבוטחים שנפגעו מהווירוס

מדובר בהארכה ל-14 יום, מדובר במבוטחים אשר אינם יכולים לנהל דיון על חידוש הביטוח עקב המגיפה

רוצים להמשיך לקרוא?