לוידס מפרסם הנחיות לקראת פתיחה של חדר החיתום

לוידס מפרסם הנחיות לקראת פתיחה של חדר החיתום

רק בעלי אישור כניסה אשר אין להם תסמיני מחלה יורשו להיכנס לבניין' התפוסה תופחת ל-45% והפעילות תחולק לפי נושאים ולפי ימים

רוצים להמשיך לקרוא?