לוידס משיק תוכנית ביטוח חדשנית לאובדן רווחים של בתי מלון

לוידס משיק תוכנית ביטוח חדשנית לאובדן רווחים של בתי מלון

המבוטח מקבל שיפוי מידי אם אירוע בלתי צפוי מוביל לירידה ברווח

רוצים להמשיך לקרוא?