לוידס נתבע לשלם 350 אלף שקל לישראלי שנחטף ונשבה לפני שלוש שנים במהלך שליחות בניגריה

לוידס נתבע לשלם 350 אלף שקל לישראלי שנחטף ונשבה לפני שלוש שנים במהלך שליחות בניגריה

בתביעה נאמר, כי פוליסת הביטוח של סינדיקט לוידס, במסגרתה בוטחו עובדי חברת הבנייה מטעמה נשלח התובע לאפריקה, כוללת גם אירוע של חטיפה ומכסה את נזקיו עקב החטיפה והשבי. בנוגע לרכיב זה מציין התובע, כי הוא נותר עם נכות נפשית צמיתה בשיעור 30%

רוצים להמשיך לקרוא?