מבחני לחץ של AM Best בוחנים השפעת COVID-19 על מבטחים

מבחני לחץ של AM Best בוחנים השפעת COVID-19 על מבטחים

ההערכה היא כי בארה"ב ההשפעה תהיה על מבטחי חיים ואנונה ולא על מבטחים בתחום הביטוח הכללי

רוצים להמשיך לקרוא?