מבטחים אינם מוכנים לבטח דמי כופר בפוליסת סייבר / מאת ישראל גלעד

מבטחים אינם מוכנים לבטח דמי כופר בפוליסת סייבר / מאת ישראל גלעד

לוידס לונדון, המהווה מבטח חשוב בתחום הסייבר (כ-20% מהשוק), דוחק בסינדיקטים הפועלים בתחום הסייבר לא לקחת סיכונים בשנה הבאה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה