מבטחים אמריקאים מוכרים ביטוח נסיעות כולל כיסוי למחלת הקורונה

מבטחים אמריקאים מוכרים ביטוח נסיעות כולל כיסוי למחלת הקורונה

הפוליסה של אליאנץ תכסה הוצאות רפואיות מסוימות הקשורות לווירוס הקורונה וכן ביטוח ביטול נסיעה, שורת מבטחים הודיעה על מכירת ביטוח ביטול נסיעה שאינו מחריג את וירוס הקורונ

Insurance Travel Allianz הודיע שפוליסת הביטוח הנמכרת על ידו תכסה הוצאות רפואיות מסוימות הקשורות לווירוס הקורונה וכן ביטוח ביטול נסיעה. המבטח האמריקאי Travelers , אשר רכש לאחרונה את Care Medical Emergency ואת Medical Emergency Transportation מאפשר קבלת שירותים רפואיים במקרה של מחלה הקשורה לווירוס הקורונה בעת טיול. מי שרכש ביטוח ביטול טיול יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי במקרה של ביטול לפני הנסיעה או בעת הנסיעה אם היציאה לטיול הא לפני ה-1 באפריל 2020 . ,Starr Indemnity ,Nationwide ,Allianz Global Assistance המבטחים Insurance Group-ו Crum & Forster ,Berkshire Hathaway Travel Protection הודיעו כי הם מוכרים ביטוח ביטול נסיעה מסיבה כלשהי (CFAR (Reason Any for Cancel שאינו מחריג את וירוס הקורונה.