מבטחים בניו יורק הקימו קונסורציום לביטוח סייבר / מאת ישראל גלעד

מבטחים בניו יורק הקימו קונסורציום לביטוח סייבר / מאת ישראל גלעד

CyberAcuView LLC יפעל כתאגיד שמטרתו שיפור המאמצים להפחתת הסיכון בסייבר בתעשיית הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה