מבטחים זרים קיבלו היתר לפעול במיאנמר / מאת ישראל גלעד

מבטחים זרים קיבלו היתר לפעול במיאנמר / מאת ישראל גלעד

יאושר ל-6-8 מבטחים זרים לפעול במדינה באמצעות מיזמים משותפים עם מבטחים מקומיים

רוצים להמשיך לקרוא?