מבטחים ימיים מבקשים לטפל בסיכוני אש של אוניות מכולה

מבטחים ימיים מבקשים לטפל בסיכוני אש של אוניות מכולה

האיגוד הבינלאומי לביטוח ימי קורא לנקיטת יוזמות למניעה של שריפות באוניות מכולה לנוכח האירועים שהיו בשנת 2019 כולל דרישה דחופה לשיפור המערכות למניעת נזקי אש

רוצים להמשיך לקרוא?