מבטחים מקפיאים עריכת ביטוח חדש לבתי אבות ומוסדות טיפוליים

מבטחים מקפיאים עריכת ביטוח חדש לבתי אבות ומוסדות טיפוליים

אנשים החיים במוסדות טיפוליים מהווים סיכון גבוה להידבקות במחלות

רוצים להמשיך לקרוא?