מבטח המשנה Re 777 עשה את העסקה הראשונה / מאת ישראל גלעד

מבטח המשנה Re 777 עשה את העסקה הראשונה / מאת ישראל גלעד

עסקת ביטוח המשנה היא בתחום האנונה ונעשתה עם מבטח אמריקאי

רוצים להמשיך לקרוא?