מוביל אווירי טורקי מציע ביטוח נוסעים כולל קורונה

מוביל אווירי טורקי מציע ביטוח נוסעים כולל קורונה

חבר עם המבטח התורכי Günes Sigorta ומציע תוכניות ביטוח הכוללות כיסוי למחלה לתיירים הנכנסים לטורקיה

רוצים להמשיך לקרוא?